ALIDYA – JEDINSTVENA FORMULA ZA LEČENJE CELULITA

ALIDYA jedini zvanično registrovani preparat za prevenciju i lečenje celulita

Alidaya je prvi injekcioni rastvor posebno indikovan za tretman celulita. Razvijen je od strane prof. Pasquale Motolese-a i patentiran širom sveta. Indikacije: lečenje gynoid lipodistrofije (celulita), post liposukcijski tretman, post intralipotherapy, lipoedem sa ili bez limfoedema, promene u subkutanom adipoznom tkivu.

Medicinska evaluacija (procena)

Klinička ispitivanja sprovedena na ženama od 28-65 godina života su pokazala jako dobu toleranciju injektibilnog sredstva sa odsustvom kožnih reakcija bilo kog tipa. Šta više, prva ispitivanja ( 35 žena je bilo tretirano jednom nedeljno u toku sedam nedelja ) su pokazala visok stepen zadovoljstva ispitanica sa željom da se tretmani ponove što je pre bilo moguće I potrebno.
Rejuvenation

ALIDYA sastav

- Poliaminokiselina gel

- α 1-4 glikozidna

- .EDTA

- Aminokiselinski puferski sustav u korekciju natrijevog bikarbonata, regulator osmolarnosti

- D-glukopiranoza: glukoza ciklički generira intramolekulskom reakcijom alkoholnu grupu s karbonilnom ugljiku piranoznom obliku glukoze.

Dejstvo: Mešavina aminokiselina, metalnog helatora, alkalizacijskog sistema povezanog sa ekstracelularnim prostorom, može kreirati povraćaj ravnoteže u strukturi masnog tkiva.

Primena:

- Intradermalna: Mezoterapija ili igla 30G – 4mm, najmanje 7 aplikacija sedmično, najviše 12 sedmica

- Nakon aplikacije obaviti drenažu

- Ne koristiti kozmetiku na zoni aplikacije najmanje 12 sati posle tretmana

- Ne koristiti kozmetiku na zoni aplikacije najmanje 12 sati posle tretmana