DIMITRIOS SYKIANAKIS EDUKATOR ALLERGANA I GLAVNI ZA KOMPLIKACIJE FILERA I BOTOXA

Kad je estetika u pitanju, veoma je važno preduprediti sve neželjene efekte, kako bi krajnji rezultat bio besprekoran.
Sve što može doprineti da naši pacijenti imaju potpuni doživljaj nege i lepote, pomno pratimo i edukujemo se.

Dr Sofija Malbasa-Ogrizovic