LASERSKA EPILACIJA – IDEALAN BROJ TRETMANA

KOJI JE IDEALAN BROJ TRETMANA LASEROM?

 

Do danas nije bilo formalih preporuka vezanih za idealan broj tretmana, a i broj formalnih studija u ovoj oblasti je ograničen. Verovatno je da će broj tretmana zavisiti od regije koja se tretira i individualnih karakteristika rasta dlake, mesta na telu i tipa lasera; međutim, potrebna su dalja istraživanja. Svi istraživači se slažu da se efikasnost poboljšava uzastopnim ponavljanjem tretmana, i o ovome će dalje detaljnije biti reči. Uzastopno ponovljeni tretmani mogu da sinhronizuju anagen fazu indukcijom i/ili da skrate telogen fazu što može da dovede do povećane efikasnosti u uklanjanju dlaka pri svakom uzastopnom tretmanu. U nekim slučajevima, folikula može da pokaže zastoj u rastu nakon jednog skraćenog anagen ciklusa.

Aleksandrit i diodni laseri daju dobre dugoročne rezultate pri smanjenju količine dlaka (84 – 85%) srezmerno 12 meseci nakon 4 uzastopna tretmana pazuha.

U odnosu na diodni laser, studija (n = 50) laserskog uklanjanja dlaka na 8 različitih mesta na telu otkrila je da su 2 tretmana uzrokovala duže odlaganje u ponovnom rastu dlaka (ponovno izrastanje dlaka počinjalo je 6 meseci nakon tretmana, i to u rasponu između 47 i 66% tokom narednih pregleda), u poređenju sa jednm tretmanom (ponovno izrastanje dlaka u rasponu itmeđu 22 i 31% na pregledu nakon mesec dana, a onda stabilizujući se na 65 i 75% tri meseca nakon tretmana i sve do kraja studije). Toosi et al. došli su do sličnih rezultata, u efikasnoj upotrebi diodnog lasera pri uklanjanju dlaka (n = 76) lica i vrata, što je značajno bilo povezano sa brojem tretmana jer je veći broj tretmana davao bolje rezultate; broj tretmana variro je između 3 i 7 sa prosečnim brojem od 4.29.

Iako većina studija podržava efikasnost više tretmana pri laserskom uklanjanju dlaka, bilo je nekih dokaza da nema nikakve dobrobiti u izlaganju većem broju tretmana nakon onog prvog. Gold et. al. je u svojoj studiji otkrio da upotrebom IPL pri uklanjanju dlaka, nema značajnih statističkih razlika u broju dlaka nakon jednog nasuprot više tretmana. Iako postoje neka neslaganja u odnosu na prikladan broj tretana, većina autora se slaže da su, nezavisno od tipa lasera koji se koristi, višestruki tretmani neophodni kako bi se došlo do zadovoljavajućih rezultata. Zasnovano na mom ličnom iskustvu i na do danas dostupnim studijama, peporučujem 5 tretmana u startu. Nakon ponovne evaluacije, većini pacijenata potrebni su dodatni tretmani radi održavanja zadobijenog stanja.