MEHANIZMI LASERSKOG UKLANJANJA DLAKA

Svetlost može da uništi folikulu dlake upotrebom 3 različita mehanizma:

  1. termički (zahvaljujući lokalnom zagrevanju),
  2. mehanički (primenom šok talasa ili nasilnim razređivanjem) i
  3. fotohemijskim putem (primenom toksičnih posrednika kao što su tihi kiseonik ili slobodni radikali).

Smatra se da lasersko uklanjanje dlaka funkcioniše po principu selektivnog oštećenja folikule dlake, a ovaj mehanizam zasnovan je na principima selektivne fototermolize. Melanin funkcioniše kao hromofor koji cilja folikule dlake, a laseri ili izvori svetlosti koji se koriste za uklanjanje dlaka deluju u okviru optičkog opsega elektromagnetnog spektra u kome se objedinjuju absorpcija melanina i duboka penetracja unutar dermisa. U okviru regiona od 600 – 110 nm moguće je duboko i selektivno zagrevanje stabla dlake, epitela folikule dlake i osnove dlake, dok selektivno hlađenje kože minimalizuje povrede kože i oštećenja epidermalnog melanina. Prikladan izbor talasne dužine, pulsnog trajanja i energije veoma su važni pri optimalizaciji uklanjanja dlaka, pri čemu se u isto vreme maksimalno smanjuje verovatnoća od potencijalnih nuspojava. Toplota predugog laserskog impulsa može izazvati oštećenje okolnog tkiva, što rezultira pojavom trajnih ožiljaka.

Pri izboru parametara za tretman, nekoliko faktora mora se uzeti u obzir.

Ciklus rasta dlake je veoma važan, jer se učestalost tretmana mora tempirati tako da se dlaka tretira tokom anagen faze, kada je dlaka više ispunjena melaninom. Međutim, kao što je prethodno već pomenuto, postoje oprečna mišljenja oko toga da li faze u rastu dlake uopšte utiču na efikasnost laserskog uklanjanja dlaka. Prečnik dlake dodatno utiče na optimalno vreme opuštanja i širinu imulsa. Kako bi se došlo do prostornog zatvaranja termičkog oštećenja, trajanje impulsa mora biti kraće ili jednako trajanju veremna odmora folikule dlake; deblja folikula dlake imaće duže vreme odmora nego što je to slučaj kod tanje dlake. Procenjuje se da vreme termičkog odmora folikule trajne ljudske dlake varira između 10 – 50 msec. Dubina korena dlake (koja utiče na izbor dužine talasa, veličine područja delovanja i jačinu), kao i boja dlake (koja je direktno povezana sa prisutnom količinom melanina) takođe će pomoći u određivanju najefikasnijih parametara tretmana.

Pored razumevanja osnovnih mehaničkih procesa pri uklanjanju dlaka, lekari pokušavaju da odrede koje bi bile preporuke vezane za idealne intervale između tretmana, koji bi bio idealan broj tretmana, da li bi pacijenti trebalo da čupaju dlake, da ih depiliraju voskom, ili da ih briju pre tretmana laserskog uklanjanja dlaka, i kakve bi bile preporuke vezane za izlaganje suncu pre i posle tretmana. Dodatno, postoje delovi kože koji ne bi trebalo da budu podvrgnuti laserskom uklanjanju dlaka. Ova uputstva su veoma bitna kako bi se optimalizovali rezultati tretmana i zadovoljstvo pacijenta, pri čemu bi se potencijalne nuspojave svele na minimum. Mogućnost pojave neželjenih efekata mora se predočiti pacijentu pre tretmana.