KAKO DLAKE RASTU

Mehanizmi rasta dlake

Kako bi bolje razumeli mehanizme laserskog uklanjanja dlaka, moramo se prvo upoznati sa ciklusom rasta dlake.

Folikula ljudske dlake raste u 3 uzastopne faze:

  1. aktivan rast (anagen),
  2. regresija (catagen) i
  3. mirovanje (telogen).

Tokom anagen faze, javlja se mitotička aktivnost u matriksu dlake, pa se dlaka stvara od ovih ćelija koje se množe. Tokom ove faze dolazi do bujanja ćelija koje se množe u kožnoj papili. Skoro 100% matičnih ćelija konstantno se umnožava; ove nestalne ćelije u porastu se na kraju zamaraju i podležu terminalnoj diferencijaciji, koja rezultira catagen fazom. Zbog toga je dužina trajanja anagen faze direktno povezana sa funkcijom matičnih ćelija. Tokom kasne telogen ili rane anagen faze, ćelije sporog rasta na izbočenm mestima se aktiviraju pod uticajem dermičkih papila ćelija, to dovodi do proliferacije nekih ćelija izbočenih mesta, što čini opadanje u rastu. Dermička papila biva istisnuta sa izbočenih mesta, i kako se ovo javlja, osnovne ćelije izbočenih mesta se vraćaju u svoje normalno stanje mirovanja, sporog ciklusa u srednjoj anagen fazi.

Procenat folikula dlaka u anagen i telogen fazi varira na različitim delovima tela. Postoji hipoteza da odlaganje ponovnog rasta dlake i trajan gubitak mogu biti uzrokovani indukcijom telogen faze, i smanjenjem folikula trajnih dlaka na minimum. Otprilike 85% temenih dlaka, 56 – 76% dlaka na licu, i samo 42 – 51% dlaka na udovima su u anagen fazi. Dužina ciklusa rasta dlake takođe zavisi od njene lokacije. Ciklus rasta temenih dlaka traje nekoliko godina, a 4 do 10 meseci na ostalim delovima tela.

Najnoviji dokazi sugerišu da se većina matičnih ćelija nalazi u izbočenim delovima folikule dlake. Postoje biološke prednosti radi kojih su folikularne matične ćelije locirane u izbočenim delovima umesto u dubljim slojevima. Ćelije koje se nalaze u izbočenim slojevima smeštene su u regionu trajne folikule dlake, i ne podležu degeneraciji ciklusa kao što je to slučaj sa osnovom dlake. Pozicija ćelija u izbočenim delovima omogućava im laku interakciju sa predstojećom kožnom papilom, kao i novi folikularni rast tokom rane anagen faze. Konačno, osnovne ćelije isturenih mesta formiraju izdanak koji raste na suprotnu stranu, što predstavlja zaštitu od slučajnog gubitka dlake uzrokovanom čupanjem. Prosečna dužina folikule dlake odrasle osobe iznosi 3.85 mm, a regija izbočine obuhvata otprilike dve-trećine folikule od gore na dole, ili oko 2.56 mm dubine.