Biografija

Dr Sofija Malbaša, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Dr Sofija Malbasa je akademski specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, rodjena je 1973. godine.

Obrazovanje: 1988 1992 matematicka gimnazija Ogulin, Hrvatska, 1992, 2000, Medicinski fakultetBeograd, 2002, 2003, staž u Domu zdravlja Zvezdara; 2005, 2006, Akademska specijalizacija fizikalna medicina i rehabilitacija, Medicinski fakultet Beograd.

Dodatna znanja: Seminar epilacije 2003 Beograd, seminar voćne kiseline 2003 Beograd, seminar o primeni Nd Yag lasera u dermatologiji 2004 -Švajcarska, seminar o primeni IPL tehnologije u dermatologiji Deka laser 2005 -Trst, Italija; seminar o primeni lasera male snage u oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije 2006 -Medicinski fakultet Beograd; seminar o primeni IPL smart puls lasera u dermatologiji 2006 -Beograd; seminar o primeni filera Restylane 2007 -Cirih, Švajcarska; seminar o primeni Teoxane filera 2008 -Beograd;

Teoxane workshop mezoterapija i fileri 2009 -Beograd; seminar o enzimskoj epilaciji Epilar 2010 -Sarajevo; seminar permanent MakeUp 2010-Novi Sad;


Dr Sofija Malbaša

Mezoterapijeske tehnike uantiaging-uFilorga laboratorija Paris 2012;

Remodeliranje lica Filorga produktima kod prof. Alessio Redaeli Milano 2012;

Ucesce na svetskom antiaging kongresu - Monte Carlo 2013;

Teoretski i prakticni seminar o primeni diodnog lasera Lumenis 2013;

Ucesce na teorijskom i prakticnom kursu na pacijentu, indikacija i koriscenje P.R.P i P.R.F Density ,(platelet rich plasma i fibrin bogat trombocitima) na polju estetske medicine i traumatologije;

Workshop 3D mezo niti u podmladjivanju lica Beograd 2013.

Radi u: LaserCentar Dr Sofija Malbasa, Juga Grizelja 20b.