Alidya – jedinstvena formula za lečenje celulita

ALIDYA jedini zvanično registrovani preparat za prevenciju i lečenje celulita

Alidaya je prvi injekcioni rastvor posebno indikovan za tretman celulita. Razvijen je od strane prof. Pasquale Motolese-a i patentiran širom sveta.

Indikacije: lečenje gynoid lipodistrofije (celulita), post liposukcijski tretman, post intralipotherapy, lipoedem sa ili bez limfoedema, promene u subkutanom adipoznom tkivu.

Medicinska evaluacija (procena)

Klinička ispitivanja sprovedena na ženama od 28-65 godina života su pokazala jako dobu toleranciju injektibilnog sredstva sa odsustvom kožnih reakcija bilo kog tipa. Šta više, prva ispitivanja ( 35 žena je bilo tretirano jednom nedeljno u toku sedam nedelja ) su pokazala visok stepen zadovoljstva ispitanica sa željom da se tretmani ponove što je pre bilo moguće I potrebno.

 

 

Aldya

Alidya

ALIDYA sastav

  1. Poliaminokiselina gel
  2. α 1-4 glikozidna
  3. .EDTA
  4. Aminokiselinski puferski sustav u korekciju natrijevog bikarbonata, regulator osmolarnosti
  5. D-glukopiranoza: glukoza ciklički generira intramolekulskom reakcijom alkoholnu grupu s karbonilnom ugljiku piranoznom obliku glukoze.

Dejstvo: Mešavina aminokiselina, metalnog helatora, alkalizacijskog sistema povezanog sa ekstracelularnim prostorom, može kreirati povraćaj ravnoteže u strukturi masnog tkiva.

Primena:

  • Intradermalna:

Mezoterapija ili igla 30G – 4mm
Najmanje 7 aplikacija sedmično, najviše 12 sedmica

  • Nakon aplikacije obaviti drenažu
  • Ne koristiti kozmetiku na zoni aplikacije najmanje 12 sati posle tretmana
  • Ne izlagati preteranoj toploti i/ili hladnoći