Radno u Laser Centru

edukacija

Dr Sofija Malbasa-Ogrizovic u realizaciji svoje divne zamisli u okviru koje edukuje mlade kolege.
Nesebičnost, širenje znanja i prenošenje veština, su stil života.