Pozdravljamo Vas sa AMWC Grimaldi foruma iz Monaka!

AMWC Grimaldi forum

Na svetskom anti aging medicinskom kongresu pratimo najnovija dostignuća iz ove oblasti i, kao i obično, donosimo inovacije direktno u Laser Centar za Vas, dragi naši!

Dr Sofija Malbaša (kiss)