KAKO LightSheer DESIRE FUNKCIONIŠE

KAKO DESIRE FUNKCIONIŠE

Kako HIT funkcioniše

 • Vakuum nežno uvlači kožu u dršku, koža se u tankom sloju rasteže, pri čemu se željeno mesto tretmana privlači bliže izvoru energije.
 • Energija se primenjuje na željeno mesto tretmana, na kome se melanociti razdvajaju, a protok krvi se smanjuje.
 • Željena regija tj. mesto se oštećuje i koža se oslobađa.

Prednosti integrisane tehnologije velike brzine (HIT)

 • Povećana efikasnost: smanjenje hromofora omogućava mnogo efikasnije ispostavljanje laserske energije.
 • Veća bezbednost: koža absorbuje manje energije, pa je potrebna energija manje snage pošto je meta tretmana bliža izvoru energije.
 • Smanjen bol: jedinstven vakuumski mehanizam aktivira receptore na koži za dodir i pritisak kako bi sprečili prenos osećaja bola.
 • Najbrži tretman: sa veličinom mesta delovanja od 22×35 mm, velike regije mogu se tretirati brzo bez potrebe za hlađenjem ili anesteticima.

Kako funkcioniše ChillTip

 • Koža se hladi pre i tokom tretmana.
 • Vrši se pritisak na kožu. Laserski snop koji se primenjuje na kožu i metu delovanja se oštećuje.

Prednosti ChillTip tehnologije

 • Pojačana bezbednost: bolja zaštita kože postiže se upotrebom ChillTip kontaktnog hlađenja.
 • Povećan komfor: konstantnim rashlađivanjem kože bol i nelagodnost se značajno smanjuju.
 • Veća efikasnost: pritisak koji se vrši na kožu rotira folikulu dlake i time je približava površini kože, pritiska krvne sudove i smanjuje hromofor. Energija visoke snage omogućava tretiranje regija koje zahtevaju veliku preciznost i sadrže tanke slabe dlake.