DIODNI LASER

DIODNI LASER

KLJUČNE ČINJENICE:

  1. 800nm je približna dužina infracrvenih talasa.
  2. Dobra absorpcija melanina, premda je manja absorpcija uočena kod rubinskih i aleksandrit lasera.
  3. Nešto manji rizik od pigmentnih promena nakon terapije, u poređenju sa aleksandrit laserima (rizik se smanjuje sa značajnim rashlađivanjem ili primenom dužih pauza između impulsa).
  4. Dužina talasa od 800nm prodire dublje u dermis nego 755nm aleksandrit lasera.
  5. Relativno lako prenosivi manji laserski sistemi.

OSNOVNE INFORMACIJE

Poluprovodni diodni laseri spadaju u najefikasnije izvore svetlosti koji su nam dostupni. Vrlo su pogodni za kliničku primenu, jer su ovakvi laseri uglavnom manji od stroboskopskih uređaja. Rubinski, aleksandrit, Nd:YAG laseri i intenzivni pulsirajući izvori svetlosti svi spadaju u grupu stroboskopskih tipova uređaja. Stoga diodna tehnologija predstavlja nešto novo u odnosu na sve ostale trenutno dostupne uređaje za otklanjanje dlaka. Trenutno dostupni sistemi emituju pulsirajuće svetlo od 800nm. Melanin ne absorbuje talase dužine 800nm toliko koliko je to slučaj sa dužinom talasa 694nm kod rubinskog i 755nm kod aleksandrit lasera. Nasuprot tome međutim, talas dužine 800nm prodire dublje u folikulu dlake, pa je srazmerno tome i veća verovatnoća oštećenja folikularnih centara za rast.

KLINIČKE STUDIJE

Diodni laser emituje lasersku svetlost od 800nm. Ovi sistemi spadaju u najnovije lasere za uklnjanje dlaka koji se mogu naći na tržištu. Dierickx, Grossman i drugi procenili su efikasnost i bezbednost pulsnog diodnog lasera pri trajnom smanjenju neželjenih dlaka. Devedeset i pet ispitanika bilo je podvrgnuto evaluaciji. Bilе su tretiranе različite boje dlake i različiti tipovi kože (Fitzpatrick tip kože II i VI). Većina ispitanika imala je Fitzpatrick II – III tip kože i smeđe ili crne dlake. Ispitanici su bili na pregledu na početku, i 1, 3, 6, 9 i 12 meseci nakon tretmana. Cilj studije nije bio samo da ispita efikasnost i bezbednost pulsnog diodnog lasera pri trajnom smanjenju pigmentisanih dlaka, već takođe da ispita i vezu između čestica koje su odreagovale na tretman. Autori su takođe vršili procenu prvog tretmana u odnosu na drugi, kao i jednog nasuprot više pulsnih tretmana iste regije.

Uređaj koji je korišćen bio je poluprovodni diodni laserski sistem koji odašilje infracrvenu svetlost u impulsima na talasnoj dužini od 800nm, trajanja impulsa od 5 do 20 msec i snage od 15 do 40 J/cm2.

Rezultati tretmana prikazali su 2 različita efekta na rast dlake: odlaganje ponovnog rasta dlake i trajno smanjenje broja dlaka. Merljivo odlaganje ponovnog rasta dlaka bilo je prisutno kod svih pacijenata (100%), na svim energetskim/pulsnim širinama testiranih sistema; ovo odlaganje ponovnog rasta održavalo se 1 – 3 meseca.

Treba pomenuti da se ponovni rast dlaka, koji se stabilizuje nakon 6 meseci, pri izlaganju energiji bilo koje snage, u ovoj studiji nije javio između 6, 9 i 12 meseci. Ova stabilizacija u ponovnom rastu dlaka ili njihovoj količini, u skladu je sa klinički prihvaćenim ciklusom rasta folikule mnogih dlaka. Takođe je u skladu sa definicijom trajnog uklanjanja dlaka, predstavljajući značajnan faktor pri smanjenju broja trajnih dlaka nakon tretmana, jer taj broj ostaje stabilan duži period nego što je kompletan ciklus rasta folikule testiranog mesta na telu.

Kao dodatak statistički značajnom smanjenju dlaka, tretman laserom takođe je pokazao i smanjenje u diametru dlake i smanjenje u boji ponovno izraslih dlaka. Dlake koje su preostajale nakon tretmana bile su svetlije i tanje. Lojne žlezde i kožni kapilari delovali su normalno.

U kliničkoj praksi, frekvencija i pulsna širina mogu se prilagođavati tipu kože. Kada se ovo primenjuje, očekuje se da učestalost nuspojava bude veoma niska.

Rao et al. sproveo je studiju koja je upoređivala 3 tretmana pri čemu su za uklanjanje dlaka  korišćeni diodni, aleksandrit i Nd:YAG laserski sistemi, kao i rotacioni metod (po jedan tretman sa svakim od tri lasera) kod 20 pacijenata ženskog pola tipa kože II, od kojih je 17 imalo dlake tamne boje, a 3 riđe ili svetle dlake. Tri tretmana sprovedena su u intervalima od 6 do 8 nedelja. Za tretmane su bili upotrebljvani LightSheer XC 810 nm diodni laser sa trajanjem impulsa 30 msec, snage 25 J/cm2 i površine delovanja 12 mm; Apogee 6200 755 nm aleksandrit laser sa trajanjem impulsa 10 msec, snage 18 J/cm2 i površinom delovanja 10 – 15 mm; i Smartepil II 1064 nm Nd:YAG laser sa trajanjem impulsa 20 msec, snage 75 J/cm2 i površine delovanja 7 mm. Najveće smanjenje dlaka postignuto je uptrebom aleksandrit i diodnog lasera (59.3 ± 9.7% i 58.7 ± 7.7%, nije bilo nikakvih statističkih razlika između ova dva sistema), u poređenju sa Nd:YAG i rotacionim metodama (31.9 ± 11.1% i 39.8 ± 10.1%, postojale su primetne razlike u statistici ova dva pristupa). Pacijenti sa svetlim ili riđim dlakama iskusili su manju efikasnost tretmana.

MOJ PRISTUP

Iz mog ličnog iskustva diodni laser se pokazao kao veoma koristan pri tretiranju  Fitzpatrick I i IV fenotipova kože (Prikaz 3.2 – 3.3). Laser uvek treba koristiti sa uređajem za kontaktno hlađenje. Pri primeni dužeg trajanja 30 – 100 msec ili dužih trajanja impulsa, tamniji Fitzpatrick fenotipovi kože mogu se tertirati uz manju pojavu postupalnih ili pigmentnih promena. Diodni sistemi su mali, lako prenosivi i vrlo jednostavni za upotrebu.

Tehnika sprovođenja tretmana sastoji se od prethodnog brijanja mesta koje će biti tretirano. Ovo smanjuje miris indiikovan tretmanom, sprčava duge pigmentisane dlake koje leže na površini kože da prenose delovanje toplotne energije na okolne delove kože i poboljšava prenos laserske energije do folikule dlake.

Diodni laser, pri upotrebi bilo koje snage, dovodi do privremenog gubitka dlaka bilo koje tretirane regije. Međutim, odabirom prikladne anatomske regije, veće snage i većim brojem tretmana povećava se verovatnoća trajnog uklanjanja dlaka

Od velike je važnosti da se idealni parametri za tretman određuju za svakog pojedinačnog pacijenta posebno, na osnovu kliničkog iskustva i profesionalne procene lekara. Početnik će se možda odlučiti da uradi nekoliko pojedinačnih probnih impulsa na nekom neupadljivom mestu sa ekvivalentnom pigmentacijom počevši sa snagom od 20 J/cm2, postepeno povećavajući energiju. Izbegava se bilo kakva pojava neželjenih promena na koži, kao što su izbeljivanje i plikovi. Pojava ožiljaka i pigmentne promene mogu se javiti nakon upotrebe bilo kog laserskog uređaja za uklanjanje dlaka.

Duži ili trajan gubitak dlaka javlja se nakon upotrebe diodnog lasera. Većina pacijenata sa smeđim ili crnim dlakama iskusiće odlaganje ponovnog rasta dlaka 2 – 6 meseci nakon jednog tretmana. Dugoročno suzbijanje rasta dlaka može se očekivati nakon višestrukih tretmana, pri kojima je korišćena odgovarajuća energetska snaga. Obično se javlja samo blaga nelagodnost tokom tretmana. Bol se može umanjiti upotrebom anestetika u vidu kreme ili injekcije.

Dr Sofija Malbaša