Cellenis PRP

Celleni PRP

Celleni je brend PRP epruveta Izraelskog proizvođača Estar medical. U svetu je registrovan pod više zaštićenih imena. Eclipse u SAD, Cellenis u Evropi I Tropocells za oblast ortopedije. ( nekadašnji naziv My cells)

Cellenis epruvete su zapremine za uzorkovanje 11 ml krvi pacijenta. Ono što ceo sistem izdvaja po kvalitetu od svih drugih PRP epruveta je koncentracija plazme tj trombocita koja se dobija nakon centrifugiranja.

U 4,5 ml čistog koncentrovanog PRP-a dobijate trombocite koncentracije x4-x5 u odnosu na perifernu krv za razliku od svih ostalih PRP-a gde je koncentracija trombocita koja se dobija x2.

Primese eritrocita u PRP-u nema uopšte, a koncentracija granulocita je svedena na minimum.