Aktuelnosti

PREPORUKE O IZLAGANJU SUNCU PRE I POSLE LASERSKOG TRETMANA

PREPORUKE O IZLAGANJU SUNCU PRE I POSLE LASERSKOG TRETMANA

KAKVE SU PREPORUKE O IZLAGANJU SUNCU PRE I POSLE LASERSKOG TRETMANA? Neke od najčešćih komplikcija koje prate upotrebu lasera jesu uporna eritema i pigmentne promene. Upalni proces na koži često je uzrok stečene hiperpigmentacje, a postinflamatorna hiperpigmntacija je češća kod pacijenata sa tamnijim tipom kože. Mali je broj kontrolisanih studija koje ispituju pre – i postoperativno izlganje suncu, vezano za učestalost komplikacija nakon laserskog tretmana. Mnogo godina, kozmetički hirurzi savetovali su svoje pacijente da izbegavaju izlaganje suncu pre i nakon laserskih tretmna, verujući, zasnovano na empirijskim podacima, da ono dovodi do postinflamatorne hiperpigmentacije. Hiperpigmentacija kože tipično se vezuje za stimulaciju melanocita, dok je hipopigmentacija rezultat uništenja melanocita, suzbijanja melanogeneze ili redistribucije kertinocita. Zbog toga, dolazimo do racionalnog zaključka da bi izbegavanje sunca sprečilo dalju stimulaciju melanocita, čime bi se smanjio rizik od pojave postinflamatornih pigmentnih promena. Neki autori preporučuju izbegavanje sunca i do 3 meseca nakon laserskog tretmana kako bi se upala tretiranog mesta smanjila na minimum, međutim ne postoje formalne preporuke vezane za izlaganje suncu pre i posle laserskog tretmana. Ovakve preporuke su posebno teške za praćenje u toplijim, sunčanim klimatskim...

više informacija

Preporuke za tretiranje mesta pre laserske epilacije

Preporuke za tretiranje mesta pre laserske epilacije

KAKVE SU PREPORUKE VEZANE ZA BRIJANJE, ČUPANJE, DEPILACIJU VOSKOM, ITD. PRE LASERSKOG TRETMANA? Iznenađujuće, do danas postoji malo uputstava koja se odnose na pripremu regije na koži pacijenta koja će biti izložena laserskom tretmanu uklanjanja dlaka. Krema za sunčanje i / ili izbegavanje sunca se uopšteno preporučuje pre laserskog tretmana uklanjanja dlaka, jer je melanin osnovni hromofor za lasersko uklanjanje dlaka; kreme za izbeljivanje, kao što je hidrokinon, mogu se uzeti u obzir kod pacijenata sa tamnijim tipom kože. Intuitivno se dlake sa površine briju ili uklanjaju na neki drugi način, tako da melanin unutar dlaka iznad površine kože ne ometa laserski protok energije, i time dozvoljava toj energiji da dosegne svoju metu unutar folikule dlake unutar dermisa. Većina lekara tradicionalno ne preporučuje mehaničku epilaciju (čupanje ili depilaciju voskom) pre laserskog tretmana, zahvaljujući observaciji koja pokazuje da čupanje dlaka neposredno pre lasreskog tretmana umanjuje efikasnost uklanjanja dlaka upotrebom rubinskog lasera. Teorijski, depilacija voskom neposredno pre laserskog tretmana bi uklonila hromofor (melanin) koji je neophodan kako bi lasersko uklanjanje dlaka bilo efikasno. Lehrer et al. su međutim koristili depilaciju voskom pre laserskog tretmana kako bi sinhronizovali grupe folikula dlaka u anagen fazu, pa su otkrili da su regije koje su bile depilirane voskom 2 nedelje pre laserskog tretmana uklanjanja dlaka bile čistije u poređenju sa regijama koje nisu bile prethodno depilirane voskom. Depilacija voskom obično preobražava dlake iz talogen u anagen fazu, i time povećava osetljivost ovih dlaka na termičko oštećenje. Tokom anagen faze, keratinociti se brzo dele stvarajući otvore na dlaci. Ova tkiva koja se brzo dele najosetljivija su na ekstremnu toplotu i oksidativne produkte koji se stvaraju tokom laserske terapije. Dierickx et al. ispitivali su efekte brijanja pre laserskog tretmana na maloj grupi pacijenata. 1 i 2 godine nakon laserskog tretmana značajno manji broj dlaka bio je prisutan samo na mestima koja su prethodno bila izbrijana, što je bio slučaj sa svim procenjenim laserskim snagama, u poređenju sa kontrolnim mestima koja nisu bila izbrijana. Dobijeni su oprečni dokazi o tome koja je najbolja metoda koju treba koristi pre laserskog tretmana kako bi se dobili što efektniji rezultati u odstranjivanju neželjenih dlaka. Po uputstvima postavljenim od strane Evropskog udruženja laserske dermatologije, Dronser i Adatto reporučuju izbegavanje bilo kakvog čupanja, depilacije voskom ili elekrtolozu pre tretmana, jer svetlost zahteva prisutnost melanina u otvoru dlake u svojstvu hromofora kako bi se sprovela uspešna fotoepilacija. Oni takođe ističu da su skraćenje, brijanje ili upotreba depilacione kreme prihvatljivi pre tretmana. Moja rutinska preporuka pacijentima jeste da izbegavaju čupanje i depilaciju voskom neposredno pre laserskog tretmana uklanjanja neželjenih dlaka; takođe preporučujem pacijentima da skrate ili obriju dlake pre tretmana, kako bi absorpciju energije lasera melaninom koji se nalazi u delu dlake iznad površine kože smanjili na...

više informacija

Laserska epilacija – IDEALAN BROJ TRETMANA

Laserska epilacija – IDEALAN BROJ TRETMANA

KOJI JE IDEALAN BROJ TRETMANA LASEROM? Do danas nije bilo formalih preporuka vezanih za idealan broj tretmana, a i broj formalnih studija u ovoj oblasti je ograničen. Verovatno je da će broj tretmana zavisiti od regije koja se tretira i individualnih karakteristika rasta dlake, mesta na telu i tipa lasera; međutim, potrebna su dalja istraživanja. Svi istraživači se slažu da se efikasnost poboljšava uzastopnim ponavljanjem tretmana, i o ovome će dalje detaljnije biti reči. Uzastopno ponovljeni tretmani mogu da sinhronizuju anagen fazu indukcijom i/ili da skrate telogen fazu što može da dovede do povećane efikasnosti u uklanjanju dlaka pri svakom uzastopnom tretmanu. U nekim slučajevima, folikula može da pokaže zastoj u rastu nakon jednog skraćenog anagen ciklusa. Aleksandrit i diodni laseri daju dobre dugoročne rezultate pri smanjenju količine dlaka (84 – 85%) srezmerno 12 meseci nakon 4 uzastopna tretmana pazuha. U odnosu na diodni laser, studija (n = 50) laserskog uklanjanja dlaka na 8 različitih mesta na telu otkrila je da su 2 tretmana uzrokovala duže odlaganje u ponovnom rastu dlaka (ponovno izrastanje dlaka počinjalo je 6 meseci nakon tretmana, i to u rasponu između 47 i 66% tokom narednih pregleda), u poređenju sa jednm tretmanom (ponovno izrastanje dlaka u rasponu itmeđu 22 i 31% na pregledu nakon mesec dana, a onda stabilizujući se na 65 i 75% tri meseca nakon tretmana i sve do kraja studije). Toosi et al. došli su do sličnih rezultata, u efikasnoj upotrebi diodnog lasera pri uklanjanju dlaka (n = 76) lica i vrata, što je značajno bilo povezano sa brojem tretmana jer je veći broj tretmana davao bolje rezultate; broj tretmana variro je između 3 i 7 sa prosečnim brojem od 4.29. Iako većina studija podržava efikasnost više tretmana pri laserskom uklanjanju dlaka, bilo je nekih dokaza da nema nikakve dobrobiti u izlaganju većem broju tretmana nakon onog prvog. Gold et. al. je u svojoj studiji otkrio da upotrebom IPL pri uklanjanju dlaka, nema značajnih statističkih razlika u broju dlaka nakon jednog nasuprot više tretmana. Iako postoje neka neslaganja u odnosu na prikladan broj tretana, većina autora se slaže da su, nezavisno od tipa lasera koji se koristi, višestruki tretmani neophodni kako bi se došlo do zadovoljavajućih rezultata. Zasnovano na mom ličnom iskustvu i na do danas dostupnim studijama, peporučujem 5 tretmana u startu. Nakon ponovne evaluacije, većini pacijenata potrebni su dodatni tretmani radi održavanja zadobijenog...

više informacija

Tretman diodnim laserom – idealni intervali

Tretman diodnim laserom – idealni intervali

KOJI SU IDEALNI INTERVALI IZMEĐU TRETMANA LASEROM? Koji je najprikladniji ciklus u rastu dlake pogodan za tretman i koji elementi u okviru folikule treba da budu meta tretmana i dalje su tema rasprava. Tradicionalno mišljenje bazira se na tome da samo dlake u anagen fazi rasta reaguju na tretman laserom ili intenzivnim svetlosnim impulsima. Ovo mišljenje se delimično bazira na činjenici da osnova dlake u anagen fazi ima najveću koncentraciju melanina, a kod ljudi melanin unutar pigmentisanih orvora dlake služi kao dominantan hromofor; folikule dlake sadrže veću gustinu melanocita i više melanosoma u poređenju sa kožom. Kako folikula dlake ulazi u catagen fazu, melanogeneza slabi, čime smanjuje pigmentaciju osnove dlake u narednoj telogen fazi. Smtra se da smanjenje melanina u telogen fazi dovodi do toga da dlake budu manje pogodne za primenu laserskih impulsa. Bitno je zabeležiti da dlake koje nisu podvrgnute tretmanu imaju asinhrone cikluse rasta. Kako bi bili efektni, laserski ili svetlosni izvori trebalo bi da oštećuju jedan ili više centara za rast dlake, uključujući i isturene ćelije, dermalnu papilu i njihovu osnovu. Nakon izlaganja laseru, folikule u anagen fazi mogu se preobratiti u dlake koje su u telogen fazi, međutim ove dlake mogu i ne moraju da otpadnu odmah nakon ovog preobraćanja. Dlake mogu da rastu nedelju ili dve u anagen fazi, pre nego što se preobrate u telogen fazu. Histološki, pri dugoročnom praćenju pokazalo se da postoji identičan broj dlaka na kontrolnim mestima i mestima tretiranim laserom. Međutim, na mestima tretiranim laserom, postoji znatno smanjenje u broju velikih terminalnih dlaka i recipročno povećanje u broju malih neterminalnih dlaka. Još jedan predložen mehanizam za lasersko odstranjivanje dlaka predstavlja uništenje folikularnih matičnih ćelija koje regenerišu epidermis i njegove adneksalne strukture; postoje eksperimentalni dokazi koji ukazuju na to da samo selektivno uništenje folikularnih matičnih ćelija sprečava ponovno izrastanje dlaka, jer istureni deo folikule doprinosi formiranju nove osnove ćelije nakon indukcije od strane dermičke papile tokom kasne telogen faze. Folikularne matične ćelije stanuju u isturenom delu folikule dlake. Skorašnja studija ispitala je karakteristike uticaja laserskog uklanjanja dlaka (upotrebom diodnog lasera) na imunohistohemijsko oštećenje folikule dlake. Naučnici su otkrili da su na udaru terapije posebno bili spoljni pokrivač korena dlake i osnova dlake. S obzirom da matične ćelije igraju važnu ulogu u zarastanju rana i regeneraciji epitela, činjenica da ove ćelije ne bivaju uništene laserskom terapijom dodatno svedoči o  bezbednosti laserskog uklanjanja dlaka. Postoji debata o tome da li folikula dlake u isturenom delu uopšte može da se regeneriše ako je papila uništena. Postoje razlike u odnosu anagen:telogen, u zavisnosti od regije koja se tretira. Na primer, regija ispod pazuha i bikini regija imaju veći odnos anagen:telogen nego regije nogu, ruku i grudnog koša; stoga se smatra da bi ove regije trebalo bolje da reaguju na laserski tretman uklanjanja dlaka, sa većom uočljivošću razlika u gustini dlaka. Talogen faza može da traje par meseci na licu i nekoliko meseci na nogama i butinama; dlake na glavi ostaju u anagen fazi 2-5 godina. Takođe postoje i sezonske varijacije rasta dlake. Dlake brade brže rastu tokom meseci u periodu od zime ka letu, a sporije tokom meseci od leta ka zimi. Dodatno, postoje razlike u rastu dlaka kod muškaraca i žena, a sekundarni razlog su hormoni i osnovna genetička osetljivost. Pri određivanju intervala između tretmana moraju se uzeti u obzir svi ovi...

više informacija

DERMA PEEL ultrazvučna špatula

DERMA PEEL ultrazvučna špatula

Derma Peel ultrazvučna špatula ima dve funkcije: PILING – Jake ultrazvučne vibracuje vrha špatule na 30KHz uklanjaju mrtve ćelije kože, sebum, kao i nečistoće od kozmetike ili šminke iz pora. Mlađa koža koja ostaje ispod uklonjenog sloja je spremna za prihvat korisnih kozmetičkih materija iz daljeg tretmana. Ultrazvučni piling je odlična priprema i za tretman Genosys rolerom ili pen. JONTOFOREZA  – je metoda koja koristi blagu električnu energiju i preko negativno naelektrisanih jona pomaže bolju penetraciju korisnih molekula iz kozmetičkih preparata dublje u kožu. Ova funkcija se koristi ka završna nakon nanošenja seruma. Tretman Svrha tretmana je delovati na svih pet slojeva epidermisa te u potpunosti ukloniti izumrle ćelije sa površine kože i ultrazvučnom metodom očistiti pore. Istovremeno se pospešuje ćelijska obnova i metabolizam kože, podstiče bolja apsorpcija hranljivih materija i snabdevanje kože kiseonikom . Derma Peel kombinuje pet različitih piling tehnika u samo 1 tretmanu : mehanički sa dijamanatnim granulama ultrazvučni hemijski piling sa kiselinama enzimski biološku inhibiciju Kombinacijom ovih pet tehnika moguće je dobiti brze i trajne rezultate što Derma Peel čini zaista jedinstvenim, te ga pozicionira u sami vrh kozmetičkog dostignuća. Zahvaljujući intenzivnoj eksfolijacije koža se brzo pročišćava i normalizuje, stanjuje se grubi rožnati sloj, smanjuju se proširene pore, te se koža dubinski regeneriše. Rezultat je čista i sjajna koža, glatkog reljefa bez crvenila i...

više informacija

MEHANIZMI LASERSKOG UKLANJANJA DLAKA

MEHANIZMI LASERSKOG UKLANJANJA DLAKA

Svetlost može da uništi folikulu dlake upotrebom 3 različita mehanizma: termički (zahvaljujući lokalnom zagrevanju), mehanički (primenom šok talasa ili nasilnim razređivanjem) i fotohemijskim putem (primenom toksičnih posrednika kao što su tihi kiseonik ili slobodni radikali). Smatra se da lasersko uklanjanje dlaka funkcioniše po principu selektivnog oštećenja folikule dlake, a ovaj mehanizam zasnovan je na principima selektivne fototermolize. Melanin funkcioniše kao hromofor koji cilja folikule dlake, a laseri ili izvori svetlosti koji se koriste za uklanjanje dlaka deluju u okviru optičkog opsega elektromagnetnog spektra u kome se objedinjuju absorpcija melanina i duboka penetracja unutar dermisa. U okviru regiona od 600 – 110 nm moguće je duboko i selektivno zagrevanje stabla dlake, epitela folikule dlake i osnove dlake, dok selektivno hlađenje kože minimalizuje povrede kože i oštećenja epidermalnog melanina. Prikladan izbor talasne dužine, pulsnog trajanja i energije veoma su važni pri optimalizaciji uklanjanja dlaka, pri čemu se u isto vreme maksimalno smanjuje verovatnoća od potencijalnih nuspojava. Toplota predugog laserskog impulsa može izazvati oštećenje okolnog tkiva, što rezultira pojavom trajnih ožiljaka. Pri izboru parametara za tretman, nekoliko faktora mora se uzeti u obzir. Ciklus rasta dlake je veoma važan, jer se učestalost tretmana mora tempirati tako da se dlaka tretira tokom anagen faze, kada je dlaka više ispunjena melaninom. Međutim, kao što je prethodno već pomenuto, postoje oprečna mišljenja oko toga da li faze u rastu dlake uopšte utiču na efikasnost laserskog uklanjanja dlaka. Prečnik dlake dodatno utiče na optimalno vreme opuštanja i širinu imulsa. Kako bi se došlo do prostornog zatvaranja termičkog oštećenja, trajanje impulsa mora biti kraće ili jednako trajanju veremna odmora folikule dlake; deblja folikula dlake imaće duže vreme odmora nego što je to slučaj kod tanje dlake. Procenjuje se da vreme termičkog odmora folikule trajne ljudske dlake varira između 10 – 50 msec. Dubina korena dlake (koja utiče na izbor dužine talasa, veličine područja delovanja i jačinu), kao i boja dlake (koja je direktno povezana sa prisutnom količinom melanina) takođe će pomoći u određivanju najefikasnijih parametara tretmana. Pored razumevanja osnovnih mehaničkih procesa pri uklanjanju dlaka, lekari pokušavaju da odrede koje bi bile preporuke vezane za idealne intervale između tretmana, koji bi bio idealan broj tretmana, da li bi pacijenti trebalo da čupaju dlake, da ih depiliraju voskom, ili da ih briju pre tretmana laserskog uklanjanja dlaka, i kakve bi bile preporuke vezane za izlaganje suncu pre i posle tretmana. Dodatno, postoje delovi kože koji ne bi trebalo da budu podvrgnuti laserskom uklanjanju dlaka. Ova uputstva su veoma bitna kako bi se optimalizovali rezultati tretmana i zadovoljstvo pacijenta, pri čemu bi se potencijalne nuspojave svele na minimum. Mogućnost pojave neželjenih efekata mora se predočiti pacijentu pre tretmana. Pogledajte povezan tekst: Kako dlake...

više informacija

Izlečite celulit – ALIDYA

Izlečite celulit – ALIDYA

Otklonite celulit ALIDYA je jedini potvrđeni preparat za prevenciju i lečenje celulita. Alidya je prvi injekcioni rastvor posebno indikovan za tretman celulita. Razvijen je od strane prof. Pasquale Motolese-a i patentiran širom sveta. Indikacije: lečenje gynoid lipodistrofije (celulit), post liposukcijski tretman, post intralipotherapy, lipoedem sa ili bez limfoedema, promene u subkutanom adipoznom tkivu. Medicinska evaluacija (procena) Klinička ispitivanja sprovedena na ženama od 28-65 godina života su pokazala jako dobu toleranciju injektibilnog sredstva sa odsustvom kožnih reakcija bilo kog tipa. Šta više, prva ispitivanja ( 35 žena je bilo tretirano jednom nedeljno u toku sedam nedelja ) su pokazala visok stepen zadovoljstva ispitanica sa željom da se tretmani ponove što je pre bilo moguće I potrebno. Zakažite svoj termin za konsultativni pregled. Leto samo što nije ? dr Sofija...

više informacija

Kako dlake rastu

Kako dlake rastu

Mehanizmi rasta dlake Kako bi bolje razumeli mehanizme laserskog uklanjanja dlaka, moramo se prvo upoznati sa ciklusom rasta dlake. Folikula ljudske dlake raste u 3 uzastopne faze: aktivan rast (anagen), regresija (catagen) i mirovanje (telogen). Tokom anagen faze, javlja se mitotička aktivnost u matriksu dlake, pa se dlaka stvara od ovih ćelija koje se množe. Tokom ove faze dolazi do bujanja ćelija koje se množe u kožnoj papili. Skoro 100% matičnih ćelija konstantno se umnožava; ove nestalne ćelije u porastu se na kraju zamaraju i podležu terminalnoj diferencijaciji, koja rezultira catagen fazom. Zbog toga je dužina trajanja anagen faze direktno povezana sa funkcijom matičnih ćelija. Tokom kasne telogen ili rane anagen faze, ćelije sporog rasta na izbočenm mestima se aktiviraju pod uticajem dermičkih papila ćelija, to dovodi do proliferacije nekih ćelija izbočenih mesta, što čini opadanje u rastu. Dermička papila biva istisnuta sa izbočenih mesta, i kako se ovo javlja, osnovne ćelije izbočenih mesta se vraćaju u svoje normalno stanje mirovanja, sporog ciklusa u srednjoj anagen fazi. Procenat folikula dlaka u anagen i telogen fazi varira na različitim delovima tela. Postoji hipoteza da odlaganje ponovnog rasta dlake i trajan gubitak mogu biti uzrokovani indukcijom telogen faze, i smanjenjem folikula trajnih dlaka na minimum. Otprilike 85% temenih dlaka, 56 – 76% dlaka na licu, i samo 42 – 51% dlaka na udovima su u anagen fazi. Dužina ciklusa rasta dlake takođe zavisi od njene lokacije. Ciklus rasta temenih dlaka traje nekoliko godina, a 4 do 10 meseci na ostalim delovima tela. Najnoviji dokazi sugerišu da se većina matičnih ćelija nalazi u izbočenim delovima folikule dlake. Postoje biološke prednosti radi kojih su folikularne matične ćelije locirane u izbočenim delovima umesto u dubljim slojevima. Ćelije koje se nalaze u izbočenim slojevima smeštene su u regionu trajne folikule dlake, i ne podležu degeneraciji ciklusa kao što je to slučaj sa osnovom dlake. Pozicija ćelija u izbočenim delovima omogućava im laku interakciju sa predstojećom kožnom papilom, kao i novi folikularni rast tokom rane anagen faze. Konačno, osnovne ćelije isturenih mesta formiraju izdanak koji raste na suprotnu stranu, što predstavlja zaštitu od slučajnog gubitka dlake uzrokovanom čupanjem. Prosečna dužina folikule dlake odrasle osobe iznosi 3.85 mm, a regija izbočine obuhvata otprilike dve-trećine folikule od gore na dole, ili oko 2.56 mm...

više informacija

Trajno uklanjanje dlaka

Trajno uklanjanje dlaka

Želja za efektnim uklanjanjem neželjenih dlaka po telu je trend koji sve više preovladava u našem društvu, a laserska fotoepilacija i bilo koja druga tehnologija zasnovana na svetlosnom delovanju predstavljaju jedan od najzastupljenijih zahvata u modernoj dermatologiji. Neumeren rast dlaka varira u količini i može se predstaviti kao hipertrihoza ili hirzutizam. Hirzutizam predstavljla abnormalan rast dlaka kod žena na androgeno-zavisnim mestima, dok hipertrihoza predstavlja nekontrolisan rast dlaka na bilo kom mestu na telu. Postoji mnogo metoda za privremeno uklanjanje neželjenih dlaka, uključujući: izbeljivanje, čupanje, brijanje, depilacija voskom i hemijski depilatori. Ove metode mogu biti nezgodne i monotone, ali takođe mogu da dovedu i do nekih neželjenih nuspojava kao što je iritacija ili infekcija kože. Elektroliza, koja nudi mnogo trajniji efekat uklanjanja dlaka tehnikom ubrizgavanja fine igle duboko u folikulu dlake, nakon čega upotrebom struje uništava folikulu, predstavlja monoton proces, a efikasnost pri trajnom uklanjanju dlaka prilično varira. Takođe varira i tolerancja pacijenata na ovaj tretman. Nuspojave ovog tretmana znatno variraju, i umnogome zavise od onoga ko ga sprovodi. Do danas, ni jedan metod koji 100% istrebljuje neželjene dlake nije poznat. Ministarstvo hrane i lekova Sjedinjenih Američkih Država (FDA) definisalo je trajno uklanjanje dlaka kao: ,,dugoročno, dosledno smanjenje u broju dlaka koje ponovno izrastaju, nakon režima terapije, koja može obuhvatati nekoliko sesija. Broj dlaka koje ponovo izrastaju mora biti nepromenjen duži period od trajanja ciklusa ponovnog izrastanja folikule dlake, što varira između četiri i dvanaest meseci, u zavisnosti od tretiranog mesta na telu.” KLJUČNE ČINJENICE: Ne postoji ni jedan metod uklanjanja dlaka koji je 100% dosledan. Idealan vremenski razmak između laserskih tretmana uklnjnja dlaka i dalje nije jasno definsan. Idealan broj laserskih tetmana uklanjanja dlaka i dalje nije poznat. Iznenađujuće, nekoliko pravila ipak postoji, a vezana su za pripremu mesta na koži pacijenta koje će se podvrgnuti laserskoj terapiji uklanjanja dlaka. Lasersko uklanjanje dlaka nudi ,,trajan gubitak dlaka”, u smislu da tretman dovodi do značajnog trajnog smanjenja u broju dlaka nakon tretmana, pri čemu daje klinički vidljiv prikaz značajnog smanjenja dlaka bez stvarnog smanjenja broja folikula. Mnogi uređaji koji su danas u upotrebi pružaju delimično smanjenje u ponovnom rastu dlaka, dok podaci dobijeni nakon kratke upotrebe laserskih i svetlosnih izvora uklanjanja dlaka prikazuju rezultate čiji efekti traju minimum 3 meseca. Veoma je važno da pacijenti imaju realna očekivanja dugoročnih rezultata kada je lasersko uklnjanje dlaka u pitanju. Do današnjeg dana nisu sprovedene dugoročne studije (duže od 2 godine) o efikasnosti laserskog uklanjanja dlaka. Laserski tretman brzo je postao najpopularniji način uklanjanja neželjenih dlaka; međutim, preporučljivi parametri tretmana ostaju nejasni. Kao što je opisano u ovom tekstu, različite tehnike fotoepilacije koje su trenutno dostupne funkcionišu po principu crvenih ili infracrvenih talasa, i uključuju aleksandrit laser (755 nm), diodni laser (800 – 810 nm), Nd:YAG (neodynium: yttrium-aluminum-garnet) laser (1064 nm) i veliki broj intenzivnih pulsnih svetala (IPL) (590 – 1200 nm). Rubinski laser, iako jedan od prvih u upotrebi pri lserskom uklanjanju dlaka, danas uglavnom nije više u...

više informacija

OBLIKOVANJE OBRAZA

OBLIKOVANJE OBRAZA

Zrela koža postepeno gubi kolagen, elastin i hijaluronsku kiselinu, a u predelu obraza se istegne i dehidrira. Prirodni masni jastučići, koji doprinose mlađem izgledu i obrazima daju zdravu punoću, s godinama klonu i atrofiraju. Punjenjem atrofiranih obraza i podizanjem nestalih masnih naslaga možemo vrlo brzo vratiti punoću i mladolik oblik lica. Tretman takođe pomaže pacijentima koji su nezadovoljni izgledom svojih obraza i žele istaknuti visoke jagodice. Oblikovanje obraza se radi dermalnim filerima kao što su Restylane ili Perlane, a mogu se koristiti i posebni fileri s većim molekulima, kao što su Reastylane Sub Q, ili Juvederm Voluma. Oni mogu biti postojani čak više od 18 meseci. Hijaluronski dermalni fileri Hijaluronski dermalni fileri posljednjih deset godina postali su zlatni standard kada je reč o popunjavanju bora lica. Nekoliko je razloga velikog porasta popularnosti filera i to su njihova kompatibilnost i biološka razgradnja u koži, jednostavnost primene i neznatna bolnost kod iniciranja. Hijaluronska kiselina je prirodna tvorevina koja ima veliki udeo u izgradnji vanćelijskog prostora naše kože, gde ima vrlo važnu ulogu u balansu vode, kao i u zaceljenju upravo što omogućuje dobru hidrataciju. Priprema Ako koristite šminku za lice potrebno je ukloniti pre samog tretmana. Zatim doktor stavlja na lice anestetsku kremu kako bi se ublažili injekcijski ubodi. Nakon 15 minuta anestetik se ukloni, očisti lice i može se započeti s aplikacijom dermalnih filera. Tok tretmana za oblikovanje obraza Tretman se obavlja ambulantno. Nakon razgovora s vama, s obzirom na postizanje željenog efekta, doktorka odabere dermalni filer koji će aplicirati. Nakon navedene pripreme, filer se ubrizga u područje obraza pomoću malih, tankih igala. Sam tretman traje od 45 do 60 minuta. Oporavak Crvenilo nestaje obično nakon nekoliko sati, dok se otok i podliv obično povuku kroz nekoliko dana. Nakon 2 nedelje preparat će se sam preraspodeliti i dati svoj pravi učinak. Mere opreza Nakon tretmana dermalnim filerom preporuka je izbegavanje: saune, izlaganje suncu, odlasci u solarijum, pritiskanje dela lica koje je...

više informacija